Hönsarv

Cerastium fontanum Baumg.

Vetenskapliga synonym: C. caespitosum Gilib. ssp. alpestre (Lindblom ex Fr.) Lindm., C. fontanum Baumg. ssp. scandicum Gartner (ssp. fontanum); C. caespitosum Gilib., C. fontanum Baumg. ssp. triviale (Link) Jalas; C. holosteoides Fr., C. vulgare Hartm., C. vulgatum L. (ssp. vulgare), C. holosteoides Fr. var. vulgare (Hartm.) Hyl. (ssp. vulgare var. vulgare), C. holosteoides Fr., C. holosteoides Fr. var. glabrescens (G. Mey.) Hyl. (ssp. vulgare var. holosteoides), C. holosteoides Fr. var. kajanense (Kotil. & Salmi) Hyl. (ssp. vulgare var. kajanense)
Svenska synonym: vanlig hönsarv (ssp. vulgare var. vulgare), kal hönsarv (ssp. vulgare var. holosteoides), smal hönsarv (ssp. vulgare var. kajanense), riparv (ssp. fontanum)

Vanlig arve (ssp. vulgare), Skogarve (ssp. fontanum) Almindelig Hønsetarm (ssp. vulgare), Sæter-Hønsetarm (ssp. fontanum) Nurmihärkki Vegarfi (ssp. fontanum) Common Mouse-ear Gewöhnliches Hornkraut

Hönsarv

Beskrivning. Hönsarv är en löst tuvad, flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög och har nedliggande till uppstigande stjälkar. De nedre vegetativa skotten är oftast nedliggande och de blombärande skotten uppstigande. Hela växten är klädd med både långa utstående hår och korta tilltryckta hår, och ibland även med körtelhår. Bladen är äggrunda och trubbiga men kan också vara något spetsiga. Hönsarv blommar hela den varma årstiden, blommorna är ganska små och har vita kronblad som är föga längre än fodret. De övre stödbladen har oftast en vit hinnkant. Hönsarv, kapslar Hönsarv är en mycket variabel art som uppträder i ett flertal olika skepnader. I Sverige förekommer två underarter, den vanligaste är hönsarv (ssp. vulgare) som har foderblad som blir omkring fem millimeter långa och frön med höga vårtor. Huvudunderarten kallas riparv (ssp. fontanum) och är till alla delar grövre, med längre kronblad och foderblad som blir upp till nio millimeter långa, samt frön med låga vårtor. Underarten hönsarv (ssp. vulgare) delas ibland in i tre olika varieteter, vanlig hönsarv (var. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet), kal hönsarv (var. holosteoides (Fr.) Jalas) och smal hönsarv (var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalas).
Hönsarv Hönsarv skiljer sig från de andra fleråriga arterna i släktet arvar (Cerastium) genom att dess kronblad blir högst en och en halv gånger längre än fodret. Från de småblommiga, ettåriga arterna skiljs den genom förekomsten av vegetativa bladbärande skott vid basen av stjälkarna.

Utbredning. Hönsarv är en mycket vanlig art som förekommer i hela landet, den växer i snart sagt alla slags biotoper, i skogar, ängsmark, torrbackar, gräsmattor och andra kulturpåverkade miljöer. Underarten riparv (ssp. fontanum) förekommer huvudsakligen i fjälltrakterna. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av Bromelius i Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet fontanum kommer av latinets fons (källa) och betyder 'som växer vid källor'.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet (ssp. vulgare)
Norra halvklotet (ssp. fontanum)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/cerafon.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg