Västkustarv

Cerastium diffusum Pers.

Vetenskapliga synonym: C. atrovirens Bab., C. tetrandrum Curtis

Kystarve Firehannet Hønsetarm Sea Mouse-ear Viermänniges Hornkraut

Västkustarv Beskrivning. Västkustarv är en liten ettårig ört som kan bli drygt en decimeter hög och har nedliggande till uppstigande stjälkar. Stjälkarna och de brett ovala bladen är körtelhåriga. Västkustarv blommar i maj-juni med små, vanligen fyrtaliga, vita blommor som sitter på upprätta skaft, ofta sitter åtminstone någon nedom mitten på stjälken. Blommornas stödblad är rent gröna och saknar hinnkant. Blommorna har fyra ståndare. Foderbladen är upp till sju millimeter långa och har smala hinnkanter, kronbladen är kortare än foderbladen.
Bland de små ettåriga arterna kännetecknas västkustarv och östkustarv (C. subtetrandrum) av sina oftast fyrtaliga blommor och stödblad som saknar hinnkanter. Den senare, östkustarv, skiljs genom sin ljusgröna färg och längre, sju till nio millimeter långa, brett hinnkantade foderblad. Den allmänna arten vårarv (C. semidecandrum) har femtaliga blommor som sitter på nedböjda skaft samt tydligt hinnkantade stödblad. Tillfälligt har hybrider mellan västkustarv och hönsarv (C. fontanum) påträffats.

Utbredning. Västkustarv är sällsynt och växer på klippor och sandiga marker vid havsstränder i Bohuslän och Halland. Första fynduppgift är från Bohuslän och publicerades 1858 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet diffusum betyder utbredd och syftar på växtsättet.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/ceradif.html
Senaste uppdatering: 3 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg