Fältarv

Cerastium arvense L.

Storarve Storblomstret Hønsetarm Ketohärkki Field Mouse-Ear Acker-Hornkraut

Fältarv Beskrivning. Fältarv är en ganska lågväxt, flerårig, beståndsbildande ört med krypande jordstam. Stjälken är upprätt, två till tre decimeter hög och klädd med glesa utspärrade hår och upptill även med körtelhår. Bladen är mörkgröna och smalt lansettlika med glesa hår. Fältarv blommar i maj-juni. Blommorna sitter få tillsammans på körtelhåriga blomskaft, de är stora med vita, grunt kluvna kronblad, något hinnkantade foderblad och fem stift. Kapslarna är något längre än fodret.
Fältarv Fältarv liknar den odlade och ibland förvildade arten silverarv (C. tomentosum), men den senare har silvervita blad och stjälkar, samt blomskaft med enbart vita ullhår. Intermediära hybrider mellan de båda arterna är inte ovanliga där de växer tillsammans. Arten fjällarv (C. alpinum) skiljs genom elliptiska blad.

Fältarv

Utbredning. Fältarv är vanlig i nästan hela landet, från Skåne till Jämtland, sällsynt längre norrut upp till Torne Lappmark. Den växer på torra gräsbevuxna ställen, i vägkanter, torrbackar och åkerkanter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Leche 1744 (Nordstedt 1920).

Fältarv

Etymologi. Artnamnet arvense kommer av latinets arvum (åker).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Cerastium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/ceras/ceraarv.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg