Arenaria L.

Narvar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, lågväxta, ofta tuvade örter. Stjälkar upprätta. Blad små, ovala, platta, ennerviga. Stipler saknas. Blommor femtaliga. Foderblad fria. Kronblad helbräddade. Ståndare tio. Stift tre. Frukt en kapsel som öppnar sig med sex tänder. Frön matta, utan bihang.
Kromosomtal: 2n=40 (sandnarv), 2n=44 (grusnarv), 2n=80 (skrednarv), 2n=100 (kalknarv).

Övrigt. Till släktet Arenaria fördes tidigare de två arter som numera placeras i släktet skogsnarvar (Moehringia), de senare skiljs genom frön med kvarsittande, köttigt bihang.

Etymologi. Släktnamnet Arenaria kommer av latinets arena (sand) och syftar på att arterna ofta växer på sandig och grusig mark. Svenska narv, i pluralis narvar, ingår som suffix också hos arter ur andra släkten i familjen nejlikväxter (Caryophyllaceae)

Släktet har omkring 150 arter. I Sverige förekommer fem arter, vanligast är sandnarv (A. serpyllifolia).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
grusnarv (A. humifusa)
kalknarv (A. gothica)
sandnarv (A. serpyllifolia)
skrednarv (A. norvegica)
spädnarv (A. leptoclados)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/arena/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg