Bestämningsnyckel

Arenaria L. - Narvar

1. Kronblad kortare än foderbladen.
---2
1. Kronblad längre än foderbladen.
---3

2. Foderblad tre till fyra millimeter långa. Fruktkapslar urnformade, insvängda ovanför den breda rundade basen.
---sandnarv (A. serpyllifolia)
2. Foderblad kortare, upp till tre millimeter långa. Fruktkapslar konformade, med smal bas och raka sidor.
---spädnarv (A. leptoclados)

3. Ett- eller tvåårig ört, med sydlig utbredning.
---kalknarv (A. gothica)
3. Fleråriga örter, fjällväxter med nordlig utbredning.
---4

4. Mattbildande, med utlöpare. Blommor oskaftade.
---grusnarv (A. humifusa)
4. Ej mattbildande, utan utlöpare. Blommor tydligt skaftade.
---skrednarv (A. norvegica)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/arena/nyckel.html
Senaste uppdatering: 25 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg