Skrednarv

Arenaria norvegica Gunnerus

Vetenskapliga synonym: A. ciliata L. ssp. norvegica (Gunnerus) Fr.
Svenska synonym: fjällnarv, polarnarv

Skredarve Norsk Sandarve Norjanarho Skeggsandi Arctic Sandwort

Skrednarv Beskrivning. Skrednarv är en lågväxt flerårig ört som bara blir ett par centimeter hög. Den växer i små glesa tuvor och bildar inga utlöpare och får därför aldrig ett mattlikt växtsätt. Bladen är lansettlika, mer än tre gånger så långa som breda och har glest hårig kant. Skrednarv blommar i juli-augusti, blommorna är skaftade och sitter enstaka eller parvis, blomskaften är ibland ganska korta. Kronbladen är vita och något längre än fodret.
Skrednarv liknar mest den sydliga arten kalknarv (A. gothica), men den senare skiljs genom att bladen är kortare, bredare, och har rikligt med hår i kanten. Den mycket sällsynta arten grusnarv (A. humifusa) har mattlikt växtsätt med vita utlöpare samt oskaftade blommor.

Skrednarv

Utbredning. Skrednarv är sällsynt och förekommer från Jämtland till Torne Lappmark. Den växer på ganska torr, kalkhaltig grusmark, i rasmarker, på klippor och i dryashedar. Talrikast förekommer den på serpentinberg.

Etymologi. Artnamnet norvegica betyder norsk. Det äldre namnet fjällnarv får inte förväxlas med fjällarv (Cerastium alpinum) som är en annan nejlikväxt (Caryophyllaceae). Namnet polarnarv används numera om arten A. pseudofrigida som dock inte förekommer i Sverige.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Arenaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/arena/arennor.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg