Grusnarv

Arenaria humifusa Wahlenb.

Dvergarve Dværgarve

Grusnarv Beskrivning. Grusnarv är en mycket liten, flerårig ört som inte blir mer än ett par centimeter hög. Den växer i små låga tuvor från vilka bildas tunna, ljusa utlöpare så att den med tiden bildar små mattor. Bladen är smalt äggrunda, kala och tre till fyra millimeter långa. Grusnarv blommar i juli-augusti, blommorna är oskaftade och sitter enstaka i spetsen av de korta skotten. Kronbladen är vita, smala och en aning längre än de hinnkantade foderbladen.
Grusnarv är mest lik skrednarv (A. norvegica), men den senare saknar utlöpare och skiljs även genom tydligt skaftade blommor.

Grusnarv

Utbredning. Grusnarv är mycket sällsynt och är endast funnen i trakten av Virijaure i Lule Lappmark, där den växer i fuktigt, vittrat serpentingrus. Första fynduppgift är från Virijaure i Lule Lappmark, varifrån den beskrevs av Göran Wahlenberg 1812 (Nordstedt 1920). Hans typexemplar förvaras i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Etymologi. Artnamnet humifusa kommer av latinets humus (jord, mull) och fundere (sprida ut). Namnet betyder 'utbredd på marken' och syftar på växtsättet.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Arenaria

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/arena/arenhum.html
Senaste uppdatering: 17 april 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg