Kalknarv

Arenaria gothica Fr.

Svenska synonym: gotlandsnarv

Gotlandsarve Gotlandsk Sandarve

Kalknarv Beskrivning. Kalknarv är en liten och lågväxt, ett- eller tvåårig ört som bara blir upp till en decimeter hög. Stjälken är upprätt eller nedliggande, ofta grenad från basen och strävhårig. Bladen är brett ovala, lika långa som breda eller något längre, bladkantens nedre del är försedd med talrika utstående hår. Kalknarv blommar från maj till september med vita blommor som sitter två till fem tillsammans i ganska täta små knippen. Blomskaften är sträva och blommorna är omkring en centimeter breda med helbräddade kronblad som är längre än det finhåriga fodret. Fruktkapslarna är också längre än fodret, fröna är svarta.
Kalknarv Kalknarv är mycket lik fjällväxten skrednarv (A. norvegica), men den senare är flerårig, samt har blad som är omkring tre gånger så långa som breda.

Kalknarv Utbredning. Kalknarv är sällsynt och förekommer endast på Gotland och i Västergötland. Den växer på kalkhällar, alvar och grusmarker. Artens utbredning är intressant med tanke på de isolerade förekomsterna i vårt land, men också därför att dess närmaste växtplatser ligger i Schweiz. Första fynduppgift är från Gotland där den upptäcktes av J. P. Rosén 1816-18, fyndet publicerades av Wahlenberg år 1821 (Nyman 1867).

Etymologi. Artnamnet gothica betyder gotländsk.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Arenaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/arena/arengot.html
Senaste uppdatering: 29 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg