Agrostemma L.

Klättar

Beskrivning. Högväxta, ettåriga örter. Stjälk grenig i övre delen, långhårig. Blad smalt lansettlika, spetsiga, håriga, grågröna. Stipler saknas. Blommor i glesa tvåsidiga knippen, femtaliga. Foder sambladigt, foderflikar fem, långa, smala, stjärnlikt utstående. Krona rödviolett med mörkare strimmor, utan bikrona. Ståndare tio. Stift fem. Frukt en äggrund kapsel, innesluten i fodret, kapseltänder fem. Frön njurformade, kantiga, svarta med vassa vårtor.
Kromosomtal: 2n=48.

Etymologi. Släktnamnet Agrostemma kommer av grekiskans agros (åker, fält) och stemma (krans).

Släktet har två arter varav en, klätt (A. githago), förekommer i Sverige. Tillfälligt kan också arten sommarklätt (A. brachylobum) påträffas.

Familj: Caryophyllaceae

Art:
klätt (A. githago)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/agros/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg