Caprifoliaceae

Kaprifolväxter

Beskrivning. Upprätta eller klängande buskar, eller sällan krypande ris; lövfällande eller sällan vintergröna. Blad motsatta, parbladiga, hela eller grunt flikiga. Stipler små eller saknas. Blommor i knippen, i huvudlika samlingar eller parvis, tvåkönade. Foder ofta litet. Krona sambladig, oftast femtalig, radiär eller ibland tvåläppig. Ståndare fyra eller fem. Stift ett, ibland mycket kort; märken ett till tre. Fruktämne undersittande. Frukt ett bär, en stenfrukt eller sällan nötlik. Frö med frövita, embryo rakt.

Familjen har 16 släkten och 365 arter och finns över nästan hela världen. Fem släkten med sammanlagt elva bofasta arter förekommer Sverige, till exempel arterna fläder (Sambucus nigra), linnea (Linnaea borealis), olvon (Viburnum opulus), snöbär (Symphoricarpus albus), vildkaprifol (Lonicera periclymenum) och skogstry (L. xylosteum). Flera representanter från andra släkten odlas ibland, som paradisbuske (Kolkwitzia amabilis) och olika arter av prakttry (Weigelia).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Linnaea - linneor
Lonicera - tryar
Sambucus - flädrar
Symphoricarpus - snöbär
Viburnum - olvon

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg