Viburnum L.

Olvon

Beskrivning. Medelstora, lövfällande buskar. Grenar kala eller filtludna. Blad motsatta, enkla eller tredelat handflikiga; stipler saknas. Blomställning ett kvastlikt knippe, plattat till något välvt. Blommor femtaliga, tvåkönade, de yttre ibland könlösa. Foderflikar korta. Krona trattlik, ibland med platt kronbräm. Ståndare fem. Stift ett, märken tre. Fruktämne undersittande. Frukt en enfröig, röd eller svart, bärlik stenfrukt.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Viburnum var ett namn på en buske hos romaren Vergilius (död 19 f. Kr.). Namnet kan eventuellt härledas från latinets viere (fläta).

Släktet har 150 arter av vilka endast olvon (V. opulus) är inhemsk i vårt land. Den odlade arten parkolvon (V. lantana) har förvildats på flera håll. Ett flertal andra arter odlas som prydnadsbuskar, till exempel luktolvon (V. carlesii), kejsarolvon (V. farreri) och rynkolvon (V. rhytidophyllum).

Familj: Caprifoliaceae

Arter:
olvon (V. opulus)
parkolvon (V. lantana)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/vibur/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg