Bestämningsnyckel

Viburnum L. - Olvon

1. Blad med tre stora flikar. Blomsamling med stora sterila blommor ytterst och små tvåkönade blommor i mitten. Frukt röd.
---olvon (V. opulus)
1. Blad enkla, med finsågad kant. Blomsamling med likstora blommor. Frukt först röd, sedan svart.
---parkolvon (V. lantana)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/vibur/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg