Symphoricarpos Duhamel

Snöbär

Beskrivning. Lövfällande buskar med riklig rotskottsbildning. Blad motsatta, enkla, helbräddade eller flikiga; med korta skaft. Blommor i axlika ställningar i grenspetsarna. Blomkrona liten, klockformad, vit eller rödlätt. Frukt en rund till oval, vit, bärlik stenfrukt.
Kromosomtal: 2n=c. 72.

Etymologi. Släktnamnet Symphoricarpos kommer av grekiskans symfereo (samla ihop) och carpos (frukt) och syftar på att frukterna sitter i grupper.

Släktet har 17 arter varav en, snöbär (S. albus), förekommer förvildad i Sverige. Som prydnadsbuske odlas också hybriden hybridsnöbär (L. x chenaultii) som har rödlätta bär.

Familj: Caprifoliaceae

Art:
snöbär (S. albus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/symph/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg