Sambucus L.

Flädrar

Beskrivning. Lövfällande buskar eller fleråriga örter. Blad motsatta, parbladiga med två till sex par småblad och ett uddblad; småblad med sågad kant. Blommor i kvast- eller klaselika blomställningar. Foder litet. Krona fatlik med kort kronpip, vit eller gulvit. Ståndare fem. Märken vanligen tre. Frukt en röd eller svart, bärlik stenfrukt.
Kromosomtal: 2n=36.

Etymologi. Släktnamnet Sambucus användes om flädrar redan av Columella och Plinius.

Släktet har 20 arter. I Sverige förekommer tre arter, fläder (S. nigra) och de två giftiga arterna druvfläder (S. racemosa) och sommarfläder (S. ebulus).

Familj: Caprifoliaceae

Arter:
druvfläder (S. racemosa)
fläder (S. nigra)
sommarfläder (S. ebulus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Äckligt luktande växter med uddpariga blad, sågade småblad och knippevisa blommor."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/sambu/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg