Druvfläder

Sambucus racemosa L.

Svenska synonym: druvhyll, klashyll

Raudhyll Drue-Hyld Selja, Terttuselja Red-berried Elder Trauben-Holunder

Druvfläder

Beskrivning. Druvfläder är en stor buske eller litet träd med parflikiga blad, gulvita blommor och röda frukter. Den blir två till tre meter hög och ungefär lika bred. Grenar och kvistar har ljusbrun märg och motsatta blad, vinterknopparna är snett utåtriktade. De parbladiga bladen har ett till tre bladpar och ett uddblad. Druvfläder blommar redan i april-maj. Blomställningarna är ovalt rundade och blommorna är gulgröna. Frukterna är röda och bärlika. Hela växten är giftig.
Frukter Druvfläder förväxlas ibland med fläder (S. nigra), men de båda arterna är inte speciellt lika utan skiljer sig både i blomställningen form, blommornas och frukternas färg och färgen på grenarnas märg. Fläder blommar senare och har rent vita blommor i platta blomställningar, samt svarta frukter och vit märg.

Blad

Utbredning. Druvfläder är en i relativt sen tid införd art som nu är förvildad från Skåne till Ångermanland. Den växer ofta i skogsbryn eller snår. Första fynduppgift som förvildad är från Djurgården, Stockholm och publicerades 1837 (Hylander 1971).

Användning. Druvfläder odlas ofta som prydnadsbuske, speciellt vacker är den gul- och flikbladiga sorten 'Plumosa Aurea'.

Etymologi. Artnamnet racemosa kommer av latinets racemus (bär- eller druvklase) och syftar på blom- och fruktställningen.

Familj: Caprifoliaceae
Släkte: Sambucus

Norden
Norra halvklotet
Träd
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/sambu/sambrac.html
Senaste uppdatering: 4 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg