Fläder

Sambucus nigra L.

Svenska synonym: hyll, vanlig fläder, äkta fläder

Svarthyll Almindelig Hyld Mustaselja Elder Schwarzer Holunder

Fläder

Beskrivning. Fläder är en stor buske eller litet träd som kan bli ända upp till fem meter hög. Grenar och kvistar har rent vit märg. Bladen sitter motsatta, de är parbladiga med ett uddblad, liksom hos de övriga arterna i släktet flädrar (Sambucus). Fläder blommar i juni-juli, blommorna är vita med ljusgula ståndarknappar och sitter i vida, platta blomställningar. Frukterna är först röda men blir som mogna svarta och glänsande.
Fläderblommor Fläder får inte förväxlas med druvfläder (S. racemosa) och sommarfläder (S. ebulus) som båda är giftiga. Druvfläder är också en buske men har gulvita blommor i rundade klasar, röda frukter och grenarnas märg är brun, den blommar också tidigare än fläder. Sommarfläder är en storvuxen ört, drygt meterhög, med blomställningar och frukter som hos fläder, men skiljer sig från denna också genom sina röda ståndarknappar.

Frukter

Utbredning. Fläder anses som ursprunglig i den svenska floran, men har också odlats sedan gammalt. Den förekommer främst i södra Sverige, men kan odlas långt upp i landet. Första fynduppgift är från 1600-talet men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Blad

Användning. Fläder odlas ofta som prydnadsbuske och fler olika namnsorter förekommer, till exempel flikbladig fläder ('Laciniata'). Av blommorna, men även av frukterna, kan man göra flädersaft. Flädermärg brukades tidigare vid tillverkning av mikroskopiska preparat, och flädermärgskulor användes vid skolexperiment med statisk elektricitet.
Fläder hade förr stort anseende som läkeväxt, enligt Nyman (1867) betraktades den flerstädes som något av universalmedicin och dyrkades ibland som en gudomlighet, hyllfrun. Man utnyttjade främst blommor och frukter, men även blad och innerbark användes. Blommorna (Flores Sambuci) fungerade som svettmedel och av frukterna (Baccæ Sambuci) framställdes flädermos (Rob Sambuci). Frukterna kunde också användas för färgning.

Etymologi. Artnamnet nigra kommer av latinets niger (svart) och syftar på frukternas färg. Det äldre namnet hyll av isländskan hol (hål) vilket anses syfta på de unga grenarnas ihålighet (Dybeck enligt Nyman 1867).

Familj: Caprifoliaceae
Släkte: Sambucus

Norden
Norra halvklotet
Träd
Färgväxt
Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Uppå ett gammalt gods, ett arv av gamla fäder,
en skinntorr grevlig änka satt,
var skral, drack ständigt te av fläder
och hade ben som spådde väder,
och leddes merendel besatt."

Ur Porträtterne av Anna Maria Lenngren (1796)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/sambu/sambnig.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg