Sommarfläder

Sambucus ebulus L.

Svenska synonym: mannablod, sommarhyll

Sommer-Hyld Dwarf Elder Zwerg-Holunder

Sommarfläder

Beskrivning. Sommarfläder är en flerårig, drygt meterhög ört med krypande jordstam. Den bildar ofta stora bestånd där den trivs. Stjälkarna är raka och styvt upprätta med motsatta blad. Bladen är parbladiga med två till sex par småblad och ett uddblad. Sommarfläder blommar i juni-juli. Blommorna sitter i en platt blomsamling och de är vita med röda ståndarknappar. Frukterna är svarta bärlika stenfrukter. Hela växten är giftig.
Sommarfläder är den enda av våra flädrar (Sambucus) som är örtartad. Den är annars mest lik fläder (S. nigra) genom sina platta blomställningarna och svarta frukter, men fläder är en buske med vedartad stam och har blommor med gulaktiga ståndarknappar.

Blommor

Utbredning. Sommarfläder är en ursprungligen odlad växt som förekommer förvildad i södra och mellersta Sverige. Första fynduppgift är från Kalmar, Småland och publicerades 1741 av Linné.

Användning. I äldre tid användes den som läkeväxt och ansågs ha samma egenskaper som fläder (S. nigra) men vara verksammare. Hela växten är dock giftig, liksom druvfläder (S. racemosa). Sommarfläderns fruktsaft färgar violett.

Frukter

Etymologi. Artnamnet ebulus användes redan av Cato, men är av dunkelt ursprung. Namnet sommarfläder av att man bara ser den på sommaren, eftersom den är örtartad och vissnar ner på hösten. Det äldre namnet mannablod kommer enligt Linné, som hittade växten vid Kalmar slott, av att man trodde att växten uppkommit ur stupade svenskars och danskars blod. Namnet mannablod har förr också använts om arterna fyrkantig johannesört (H. maculatum) och äkta johannesört (H. perforatum).

Familj: Caprifoliaceae
Släkte: Sambucus

Giftig
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer emellan Calmare Stad och Slot öfwerflödigt. I Apothequen brukas Ebuli Radices, Folia, Flores, Baccæ, Semina, Cortices, Rob, som här tilräkeligen fås.
Enfaldiga Folket tror at denne Ört upwuxit af de dödas blod, som här uti Krig blifwit slagne, där af de kallat henne Mannablod. "

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/sambu/sambebu.html
Senaste uppdatering: 4 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg