Lonicera L.

Tryar

Beskrivning. Lövfällande buskar; upprätta eller klängande. Blad motsatta, enkla med helbräddad kant. Blommor oskaftade, sittande parvis eller i huvudlikt knippe. Foder femflikigt. Krona tvåläppig, övre läpp fyrflikad och nedre läpp hel, eller sällan radiär med fem nästan likstora flikar; vit till gul, ibland svagt purpurfärgad. Ståndare fem. Stift ett, långt; märke knapplikt. Frukt ett fåfröigt rödgult, rött eller blåsvart bär.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktet Lonicera är uppkallat efter den tyske läkaren Adam Lonicerus (1528-1586).

Släktet har 180 arter varav fem förekommer som vilda eller förvildade i Sverige. De två arterna kaprifol (L. caprifolium) och vildkaprifol (L. periclymenum) är klängande och slingrande med blommor samlade i huvudlikt knippe, medan övriga arter är buskar med parvis sittande blommor.
Många andra arter odlas som prydnadsbuskar, till exempel rosentry (L. tatarica), lingontry (L. pileata), myrtentry (L. nitida), koreansk try (L. maackii) och vintertry (L. henryi).

Familj: Caprifoliaceae

Arter:
blåtry (L. caerulea)
kaprifol (L. caprifolium)
skogstry (L. xylosteum)
skärmtry (L. involucrata)
vildkaprifol (L. periclymenum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Slägtet är af Linné uppnämndt till minne af Adam Lonicerus, en tysk Botanist, som år 1753 utgaf en Kräuterbuch. (Lonicerus var född 1528 och dog 1586)."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/lonic/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 maj 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg