Bestämningsnyckel

Lonicera L. - Tryar

1. Slingrande klängväxter.
---2
1. Buskar.
---3

2. Bladen som sitter under blomställningen är fria.
---vildkaprifol (L. periclymenum)
2. Bladen som sitter under blomställningen är skålformigt sammanväxta.
---kaprifol (L. caprifolium)

3. Blommor tvåläppiga.
---skogstry (L. xylosteum)
3. Blommor radiärsymmetriska.
---4

4. Blommor klargula, omgivna av stora rödaktiga stödblad. Frukt svart.
---skärmtry (L. involucrata)
4. Blommor vitgula, ej omgivna av stora rödaktiga stödblad. Frukt blåsvart.
---blåtry (L. caerulea)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/lonic/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg