Vildkaprifol

Lonicera periclymenum L.

Svenska synonym: vrivrångeliträd

Vivendel Almindelig Gedeblad, Vild Kaprifolie Ruotsinköynnöskuusama, Saksan kuusama Honeysuckle Wald-Geißblatt

Vildkaprifol

Beskrivning. Vildkaprifol är en slingrande, flera meter lång lian med motsatta, brett ovala blad och väldoftande blommor. Bladen är kortskaftade, ofta mjukt håriga, och även de övre bladen är fria. Vildkaprifolen blommar i juli-augusti och doftar mest om kvällen då den lockar stora svärmarfjärilar att pollinera blommorna. Blommorna sitter samlade i huvudlika knippen, den stora tvåläppiga kronan är vit till krämgul med rödviolett utsida. Vildkaprifolen anses vara den mest väldoftande av alla kaprifoler. Frukten är ett rött bär.
Vildkaprifol, bä,r Vildkaprifol kan bara förväxlas med den odlade och flerstädes förvildade arten kaprifol (L. caprifolium), men hos den senare är det bladpar som sitter närmast blommorna ihopväxta till en skål.

Vildkaprifol Utbredning. Vildkaprifolen är en växt med sydvästlig utbredning. Den förekommer ofta vid kusten i strandsnår och på klippor. Förvildade exemplar kan förekomma i andra områden. Första fynduppgift är från 1600-talet (Nordstedt 1920).

Vildkaprifol Användning. Arten förekommer ibland i odling, och redan Retzius (1806) skriver att den används "til löfhyddor eller at betäcka wäggar, hälst den med sina wackra, och i synnerhet om aftnarne wällucktande blommor så wäl pryder sit ställe".

Övrigt. Vildkaprifol är Bohusläns landskapsblomma.

Etymologi. Artnamnet periclymenum är en latinisering av grekiskans peri (omkring) och klyzein (omfatta) och syftar på det slingrande växtsättet.

Familj: Caprifoliaceae
Släkte: Lonicera

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Om kvällen, då det skymmer, kommer den ståtliga ligustersvärmaren till vildkaprifolen vid bergsknuten. I skymningen, då färgintrycken får vila, påminner han rätt grant om en kolibri framför blommorna i en brasiliansk snårskogsglänta."

Ur Svärmaren och harkranken av Harry Martinson (Svärmare och harkrank, 1937)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/lonic/loniper.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg