Kaprifol

Lonicera caprifolium L.

Svenska synonym: trädgårdskaprifol, äkta kaprifol

Kaprifol Ægte Kaprifolie Tuoksuköynnöskuusama Perfoliate Honeysuckle Jelängerjelieber

Kaprifol Beskrivning. Kaprifol är vedartad med slingrande, klängande stam, motsatta blad och välluktande blommor. De brett ovala bladen är kortskaftade, utom det översta bladparet som är sammanväxt till en skål under blomställningen. Kaprifol blommar i juni-juli, blommorna är stora och tvåläppiga, vita till krämgula och har ofta mörkare strimmor av gult och rött. De doftar starkast om kvällen och pollineras av svärmarfjärilar. Frukten är ett orangerött bär.
Kaprifol kan förväxlas med vildkaprifol (L. periclymenum), men hos den senare är det översta bladparet inte sammanväxt, utan alla blad är fria och kortskaftade. Eftersom de skålformade övre bladparet hos kaprifol inte utvecklas förrän arten bildar blomställningar, misstas vegetativa skott av kaprifol mycket ofta för vildkaprifol.

Utbredning. Kaprifol är en odlad art som ibland förekommer förvildad, den hör ursprungligen hemma i de sydligare delarna av Europa och i Asien. Första fynduppgift som förvildad är från Nacka, Stockholm och publicerades i Stockholmstraktens växter år 1914 (Hylander 1971).

Användning. Kaprifol odlas ofta som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet caprifolium kommer av latinets capra (get) och folium (blad), namnet användes om kaprifol redan på 1500-talet (Lid 1985).

Familj: Caprifoliaceae
Släkte: Lonicera

Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/lonic/lonicap.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg