Blåtry

Lonicera caerulea L.

Blåleddved Blå Gedeblad Sinikuusama Blaue Heckenkirsche

Beskrivning. Blåtry är en medelstor lövfällande buske med blekt gula blommor och mörkblå bär. De motsatta bladen är ovala och blågröna på undersidan, de är vanligen kala men unga blad är ofta något håriga. Blåtry blommar under maj-juni. Blommorna sitter två och två på ett gemensamt skaft och de har gulvita kronor med fem nästan likstora flikar. De två blåsvarta bären är helt sammanväxta och har vanligen blådaggig yta.
Blåtry kan förväxlas med skogstry (L. xylosteum), men den senare har tydligt tvåläppiga blommor, håriga blad och röda bär.

Utbredning. Blåtry är sällsynt och förekommer endast vild i några få mellansvenska landskap, i Närke, Dalarna och Västmanland. Den växer i lövskogar, ängsbackar och skogsbryn, ofta på något fuktig mark. Arten odlas ibland och kan påträffas förvildad i andra delar av landet. Första fynduppgift är från Närke och publicerades av Linné år 1755 (Nordstedt 1920).

Användning. Blåtry odlas ibland som prydnadsbuske.

Etymologi. Artnamnet caerulea betyder mörkblå och syftar, liksom det svenska namnet, på bärens färg.

Familj: Caprifoliaceae
Släkte: Lonicera

Norden
Norra halvklotet
Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wild i Nerike. Busken hinner sällan öfwer twå til halftredje alns högd, tjenar icke wäl til häckar och planteras allenast för wariation uti större Lustanläggningar. Bären förtäras af större skogsfogel. Uti hushållningen känner man ingen nytta för öfrigt."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/lonic/lonicae.html
Senaste uppdatering: 28 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg