Cannabaceae

Hampväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, upprätta eller slingrande, körtelhåriga örter. Tvåbyggare med skilda han- och honplantor. Blad skaftade, fingrade eller handflikiga, oftast motsatta, med kvarsittande stipler. Blommor enkönade, femtaliga, enstaka i bladvecken eller i huvudlika eller axlika samlingar. Ståndare fem. Stift två. Frukt en nöt.

Familjen har två släkten, humlen (Humulus) och hampor (Cannabis), som i Sverige representeras av de två arterna humle (Humulus lupulus) och hampa (Cannabis sativa).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Cannabis - hampor
Humulus - humlen

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cannaba/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg