Humulus L.

Humlen

Beskrivning. Fleråriga, slingrande örter med krypande jordstam. Stjälkar flera meter långa, kroktaggiga. Blad motsatta, handflikiga, vanligen med tre flikar. Blommor enkönade, vindpollinerade, gulaktiga. Hanblommor femtaliga, i greniga knippen. Honblommor i kottelika huvuden, två och två innanför breda, körtelklädda stödblad, stödblad i fyra rader. Frukt en nöt.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Namnet Humulus är ett medeltida namn på humle.

Släktet har tre arter. I Sverige förekommer arten humle (H. lupulus), tillfälligt kan också den odlade arten japansk humle (H. japonicus) påträffas förvildad.

Familj: Cannabaceae

Art:
humle (H. lupulus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cannaba/humul/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg