Cannabis L.

Hampor

Beskrivning. Ettårig ört. Tvåbyggare med skilda han- och honplantor. Stjälk upprätt. Blad strödda, fingrade, småblad sågade. Blommor enkönade, vindpollinerade, femtaliga, oansenliga. Frukt en nöt (hampfrö).
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Namnet Cannabis anses komma från ett indiskt namn på hampa som användes av Herodotos.

Släktet har bara en variabel art, hampa (C. sativa), som ursprungligen hör hemma i Asien. I Sverige förekommer arten tillfälligt.

Familj: Cannabaceae

Art:
hampa (C. sativa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cannaba/canna/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg