Campanulaceae

Klockväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga örter, ibland med mjölksaft. Blad enkla, med helbräddad eller sågtandad kant, utan stipler. Blommor tvåkönade, femtaliga. Foderblad fria. Krona sambladig, ibland skenbart fribladig, tvåläppig (Lobelia) eller med likstora flikar, vanligen blå, sällan vit eller rödviolett. Stift ett. Ståndare fem, ståndarknappar förenade (Lobelia), endast nertill förenade (Jasione) eller fria. Fruktämne undersittande. Frukt en kapsel med många frön.

Övrigt. Familjen delas ofta i Campanulaceae och Lobeliaceae, lobeliaväxter. Av de svenska släktena är det bara lobelior (Lobelia) som förs till Lobeliaceae.

Familjen har 87 släkten och nästan 2000 arter spridda över hela världen. I Sverige finns fem släkten och 15 arter. Det största släktet är blåklockor (Campanula) med tio arter, till exempel liten blåklocka (C. rotundifolia), stor blåklocka (C. persicifolia) och nässelklocka (C. trachelium). Arterna notblomster (Lobelia dortmanna) och blåmunkar (Jasione montana) är också klockväxter och hör till släktena lobelior (Lobelia) respektive blåmunkar (Jasione). Som förvildade eller tillfälliga inkomlingar påträffas ytterligare ett par arter ur andra släkten, som vitrapunkel (Phyteuma spicatum) och blårapunkel (P. nigrum) från släktet rapunkler (Phyteuma), samt dvärgspegel (Legousia hybrida) från släktet venusspeglar (Legousia). Många arter av blåklockor (Campanula) och lobelior (Lobelia) odlas som trädgårdsväxter.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Campanula - blåklockor
Jasione - blåmunkar
Legousia - venusspeglar
Lobelia - lobelior
Phyteuma - rapunkler

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg