Phyteuma L.

Rapunkler

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, ogrenad. Blad strödda, med sågad eller naggad kant; nedre blad skaftade, hjärtlika, övre blad oskaftade, lansettlika. Blommor i tätt, ovalt till avlångt ax. Foder djupt flikat. Krona gulvit, blå eller mörkt blåviolett, djupt kluven, med fem långsmala kronflikar som först är sammanhängande i toppen, senare fria. Ståndare med fria ståndarknappar. Stift långt utskjutande, märken två eller tre. Frukt en klotrund kapsel.
Kromosomtal: 2n=26 (blårapunkel), 2n=36 (vitrapunkel).

Etymologi. Släktnamnet Phyteuma var ett växtnamn redan hos Dioskorides, år 70.

Släktet har 40 arter. Bara de två arterna blårapunkel (P. nigrum) och vitrapunkel (P. spicatum) förekommer som bofasta i Sverige.

Familj: Campanulaceae

Arter:
blårapunkel (P. nigrum)
vitrapunkel (P. spicatum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/phyte/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg