Vitrapunkel

Phyteuma spicatum L.

Vetenskapliga synonym: P. spicatum L. ssp. ochroleucum Döll (ssp. spicatum), P. spicatum L. ssp. alpestre (Godr.) Hyl. (ssp. coeruleum)
Svenska synonym: rapunkel; blekrapunkel (ssp. coeruleum)

Vadderot Aks-Rapunsel Vaaleatähkämunkki Spiked Rampion Ährige Teufelskralle

Vitrapunkel Vitrapunkel är en flerårig ört med upprätt ogrenad stjälk och strödda blad. Bladen har sågad kant, de nedre bladen är skaftade och hjärtlika medan de övre är oskaftade och lansettlika. Vitrapunkel blommar juni-juli med små gulvita eller sällan blå blommor som sitter i täta avlånga ax i toppen av stjälken. Blomkronan är djupt kluven och har smala kronbladsflikar, flikarna sitter först ihop i toppen men spricker sedan upp stjärnformigt. Stiftet är långt utskjutande och har två märken. Frukten är en klotrund kapsel. I Sverige förekommer två underarter, huvudunderarten vitrapunkel (ssp. spicatum) har vita eller gulvita blommor som ibland är något grönaktiga och den andra underarten, blekrapunkel (ssp. coeruleum (Gremli) Rich. Schulz), har blåaktiga blommor.
Den andra arten i släktet, blårapunkel (P. nigrum), har mörkt blåvioletta blommor som har tre märken.

Vitrapunkel

Utbredning. Vitrapunkel förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. Den har vanligen kommit in med gräsfrö och växer i parker eller annan kulturmark. Underarten blekrapunkel (ssp. coeruleum) är än mer sällsynt. Arten hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. Första fynduppgift är från Habo, Västergötland och publicerades 1884 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet spicatum kommer av latinets spica (ax) och syftar på blomställningen.

Familj: Campanulaceae
Släkte: Phyteuma

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/phyte/phytspi.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg