Bestämningsnyckel

Campanulaceae - Klockväxter

1. Vattenväxt. Krona tvåläppig.
---lobelior (Lobelia) - 1 art: notblomster (L. dortmanna)
1. Landlevande växt. Krona radiärsymmetrisk med likstora flikar.
---2

2. Krona med breda flikar, grunt kluven, tydligt sambladig.
---3
2. Krona med långa och smala flikar, djupt kluven, skenbart fribladig.
---4

3. Två- till fleråriga örter. Krona klockformad.
---blåklockor (Campanula) - 10 arter: bestämningsnyckel
3. Ettåriga örter. Krona fatlik.
---venusspeglar (Legousia) - 1 art: dvärgspegel (L. hybrida)

4. Tvååriga, lågväxta örter. Blommor i korglik samling.
---blåmunkar (Jasione) - 1 art: blåmunkar (J. montana)
4. Fleråriga, medelstora örter. Blommor i ovalt till avlångt ax.
---rapunkler (Phyteuma) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg