Lobelia L.

Lobelior

Beskrivning. Fleråriga, vattenlevande, kala örter, med mjölksaft. Blad samlade i rosett under vatten, smala, platta och trubbspetsade, helbräddade, i tvärsnitt tvåpipiga. Blommor på stjälkar ovanför vattenytan, i ensidig fåblommig klase, tvåkönade. Krona vitaktig till ljusblå, tvåläppig, överläpp tvåflikig, underläpp treflikig. Ståndare fem, ståndarknappar sammanväxta till ett rör. Stift ett. Frukt en mångfröig kapsel.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Släktet lobelior förs ibland till egen familj, lobeliaväxter (Lobeliaceae).

Etymologi. Släktet Lobelia är uppkallat efter den holländske botanisten Matthias Lobelius (1538-1616).

Släktet har omkring 300 arter, de flesta hör hemma i varma eller tropiska områden. I Sverige förekommer bara en inhemsk art, notblomster (L. dortmanna), men en del odlade arter, som den ettåriga arten kaplobelia (L. erinus), kan tillfälligt uppträda som förvildade. Många andra fleråriga arter odlas som prydnadsväxter.

Familj: Campanulaceae

Art:
notblomster (L. dortmanna)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Slägtnamnet är af Linné uppkalladt till minne af Dr Math. de L'Obel eller Lobelius, Lif-Medicus hos Konung Jacob d. I i England. (Lobelius var född i Flandern 1538 och dog i London 1616)."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/lobel/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg