Notblomster

Lobelia dortmanna L.

Svenska synonym: notgräs

Botnegras Tvepibet Lobelie Nuottaruoho Water Lobelia Wasser-Lobelie

Notblomster Beskrivning. Notblomster är en flerårig, vattenlevande, kal ört med en bladrosett som växer under vatten och en blomstängel som skjuter upp ovan vattenytan. Bladrosetten är mycket karaktäristisk och består av ett antal knappt centimeterbreda, plattade, trubbiga blad, som i tvärsnitt har två luftkanaler. Blomstängeln är bladlös och ogrenad, den sträcker sig upp ur vattnet, om den växer djupt utvecklas dock inga blomstänglar. Notblomster blommar i juli-september, de hängande, Notblomster vitaktiga till ljusblå blommorna sitter i en gles, fåblommig, ensidig klase. Blomkronorna är tvåläppiga med en tvåflikig överläpp och en treflikig underläpp. De fem ståndarnas knappar är sammanväxta till ett rör. Frukten är en hängande kapsel med många små frön.
Notblomster kan, när den blommar, inte förväxlas med andra växter och de plattade, tvåpipiga bladen är karaktäristiska.

Notblomster

Utbredning. Notblomster är en karaktärsväxt för näringsfattiga sjöar, så kallade oligotrofa sjöar. Arten förekommer i nästan hela landet men är sällsynt i slättbygder. Den tillhör den grupp av arter som med ett gemensamt namn brukar kallas 'isoetider', det vill säga sådana arter som lever med bladrosetter under vatten. Som 'isoetider' räknas även strandpryl (Plantago uniflora) och de två arterna i släktet braxengräs (Isoetes). Första fynduppgift publicerades av Rudbeck år 1720 (Nordstedt 1920).

Notblomster

Etymologi. Artnamnet dortmanna hedrar den holländske apotekaren Dortmann i Gröningen, namnet användes som ett växtnamn redan på 1600-talet. Det svenska namnet notblomster anses syfta på att den vid fiske fastnade i noten.

Familj: Campanulaceae
Släkte: Lobelia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer i insjöar med renare vatten, på grundare, helst ren och klar sandbotten, på hvilken bladen bilda vackra, mörkgröna mattor. Mot Juli månad skjuter stängeln upp öfver vattnet...
...Särdeles märkliga äro dess blad, hvilka äro ihåliga, med två pipiga eller rörlika rum, - en mycket ovanlig byggnad. - Fiskare tycka icke om örten emedan den vid notdrag lätt uppryckes från sjöbottnen och kommer in i noten, hvadan den också erhållit benämningarna Notgräs, Notblomster."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/lobel/lobedor.html
Senaste uppdatering: 6 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg