Legousia Durande

Venusspeglar

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta örter. Stjälk upprätt, vanligen grenig. Blad strödda, avlånga till omvänt äggrunda, med vågig kant; övre blad oskaftade, nedre kort skaftade. Blommor oskaftade i grenspetsarna. Foder längre än kronan, foderflikar långsmala. Krona blekt rödviolett, fatlik med fem flikar och plattat bräm. Ståndare fria. Stift kort, märken tre. Frukt en smal, spolformig kapsel, foderflikar kvarsittande, mer eller mindre upprätta.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Släktnamnet Legousia skapades av fransmannen J. F. Durande (1734-1794).

Släktet har 15 arter. Bara arten dvärgspegel (L. hybrida) förekommer som bofast i Sverige. Ytterligare två arter, venusspegel (L. speculum-veneris) och hårig venusspegel (L. pentagonia), har påträffats tillfälligt.

Familj: Campanulaceae

Art:
dvärgspegel (L. hybrida)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/legou/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg