Dvärgspegel

Legousia hybrida (L.) Delarbre

Vetenskapliga synonym: Specularia hybrida (L.) A. DC.
Svenska synonym: venusspegel

Liden Venusspejl Venus's-looking-glass Kleiner Frauenspiegel

Beskrivning. Dvärgspegel är en ettårig, lågväxt ört som bara blir upp till två decimeter hög. Stjälken är upprätt, vanligen grenig, och har strödda, avlånga till omvänt äggrunda blad med vågig kant. Dvärgspegel blommar under sommaren med små, blekt violettblå blommor som sitter få tillsammans i grenspetsarna. De är bara utslagna i solsken. Foderflikarna är lansettlika och tydligt längre än kronan. Kronan är bara upp till en centimeter bred, fatlik med fem flikar. Fruktkapseln är spolformig med långa kvarsittande foderflikar i toppen.
Dvärgspegel kan förväxlas med den tillfälliga arten venusspegel (L. speculum-veneris), den senare är dock större, med större blommor, samt foderflikar som är ungefär lika långa som kronan.

Utbredning. Dvärgspegel förekommer mycket sällsynt i Skåne och på Öland, men har även påträffats i andra sydsvenska landskap. Den växer på kulturpåverkad mark, till exempel i åkrar och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Frihamnen i Göteborg och publicerades 1945 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet hybrida betyder hybrid. Arten har ibland kallats venusspegel men detta namn hör till arten Leguosia speculum-veneris.

Familj: Campanulaceae
Släkte: Legousia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/legou/legohyb.html
Senaste uppdatering: 28 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg