Jasione L.

Blåmunkar

Beskrivning. Tvååriga, spensliga örter. Stjälk ogrenad eller grenad från basen, bladlös i övre delen, kal eller något hårig nertill. Blad små, avlånga, naggsågade, mer eller mindre håriga. Blommor samlade i tät huvudlik korg. Foder fribladigt eller nästan så. Krona i början sambladig och femflikig, under blomningen djupt femflikad och skenbart fribladig, ljusblå eller sällan vit. Ståndare fem, ståndarknappar sammanväxta nertill. Stift utskjutande, märken två. Frukt en kapsel, innesluten i det kvarsittande fodret. Frön ovala, 0,5-0,8 mm långa.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Släktnamnet Jasione kommer av grekiskans iasos (läkedom), namnet användes redan av Theofrastos (300 f. Kr.) om en medicinalväxt (Odhner 1963).

Släktet har omkring 20 arter, i Sverige förekommer bara arten blåmunkar (J. montana) eller monke som den också kallas.
Franska blåmunkar (J. perennis) är en flerårig, sydeuropeisk art som ibland odlas som stenpartiväxt.

Familj: Campanulaceae

Art:
blåmunkar (J. montana)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/jasio/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg