Fjällklocka

Campanula uniflora L.

Høgfjellsklokke Enblomstret Klokke Kiirunankello Fjallabláklukka

Fjällklocka

Beskrivning. Fjällklocka är en lågväxt, flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Stjälken är ogrenad och kal och bladen är långsmala med helbräddad eller glest och grunt tandad kant. Fjällklocka blommar i juli-augusti med en blå, smalt klocklik blomma som sitter i toppen av stjälken. Under blomningen och strax därefter är stjälken Fjällklocka böjd i toppen, så att blomman hänger ned, men när fruktkapseln börjar mogna sträcker stjälken sig och blir så småningom helt rak med en upprättstående hårig kapsel.
Fjällklocka kan knappast förväxlas med andra arter, men då den är ganska liten så kan den vara svår att upptäcka.

Utbredning. Fjällklocka är sällsynt och växer på kalkrik mark i fjällen, ofta på dryashedar, klipphyllor eller i rasbranter. Den förekommer från Åsele Lappmark till Torne Lappmark. Fjällklocka Första fynduppgift är från Lappland där den hittades av Linné. Den var då ny för vetenskapen och han publicerade sitt fynd med beskrivning och illustrationer i Flora Lapponica år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet uniflora betyder enblommig och kommer av latinets unus (en) och flos (blomma).

Familj: Campanulaceae
Släkte: Campanula

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är en i våra fjäll mycket rar växt, som blommar i början af juli; frukter alstrar den däremot i slutet af samma månad.
Denna art anser jag vara ny, emedan jag hos botaniska författare icke funnit någon beskrifning eller figur däraf, hvarför jag ock här vill lemna en beskrifning och en afbildning, framställande densamma blommande (fig. 5) och med mogen frukt (fig. 6)."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/campa/campuni.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg