Nässelklocka

Campanula trachelium L.

Nesleklokke Nælde-Klokke Varsankello Nettle-leaved Bellflower Nesselblättrige Glockenblume

Nässelklocka Beskrivning. Nässelklocka är en ganska högväxt, flerårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är skarpt kantig och glest styvhårig. De översta bladen är oskaftade och mer eller mindre avlånga, medan de nedre är skaftade och oftast hjärtformade. Bladskivan är grovtandad och bladskaften saknar vingkanter. Nässelklocka blommar i juli-augusti. Blommorna är kortskaftade och sitter i toppställda, allsidiga klasar. Foderflikarna är styvhåriga och mer eller mindre upprätta. Kronan är klockformad, upp till tre och en halv centimeter lång, violettblå eller ibland vit, insidan är långhårig. Fruktkapseln är hårig och nedåtriktad.
Nässelklocka Nässelklocka liknar mest hässleklocka (C. latifolia), men den senare har större blommor, trubbkantade och kala eller glest mjukhåriga stjälkar, samt kala foderflikar och kapslar.

Nässelklocka Utbredning. Nässelklocka växer på näringsrik lerjord i södra och mellersta Sverige, i lundar, parker och på kulturmarker. Den är ganska ovanlig, men kan vara lokalt talrik. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Nässelklocka Användning. Arten odlas ibland som trädgårdsväxt och populationer med vita eller fyllda blommor kan påträffas i närheten av bebyggelse. I äldre tid användes nässelklocka mot olika halssjukdomar.

Etymologi. Artnamnet trachelium kommer av grekiskans trachelos (hals), vilket syftar på dess användning mot halssjukdomar. Det svenska namnet kommer av att bladen och den fyrkantiga stjälken ger arten en ytlig likhet med brännässla (Urtica dioica).

Familj: Campanulaceae
Släkte: Campanula

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/campa/camptra.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg