Ängsklocka

Campanula patula L.

Engklokke Eng-Klokke Harakankello Spreading Bellflower Wiesen-Glockenblume

Ängsklocka

Beskrivning. Ängsklocka är en tvåårig, spenslig och vanligen kal ört som kan bli drygt en halv meter hög. Stjälken är kantig och oftast grenig upptill med en gles kvastlik blomställning. Bladen är grunt naggade i kanten, de nedre är tunglika och de övre lansettlika. Ängsklocka blommar från juni till augusti, blommorna är rödvioletta, omkring två centimeter långa, klockformade Ängsklocka och kluvna till mitten. Vid vackert väder är de nästan upprätta, men under natten och vid regn hänger de. Fodret har smala, spetsiga flikar och fruktkapslarna är upprätta.
Ängsklocka är lätt att känna igen på sina rödvioletta, djupt flikade blommor som sitter i glesa samlingar.

Ängsklocka

Utbredning. Ängsklocka är lokalt vanlig i mellersta Sverige, framförallt i Bergslagen, längre söderut och norrut är den ovanlig. Den växer på ängar, vallar, i skogsbryn och vägkanter. Man tror att ängsklocka inte är ursprunglig i Sverige, utan den kommit in med frö och sedan spritt sig med vallodlingen. Första fynduppgift är från Falun och publicerades av Linné år 1755 (Nordstedt 1920).

Ängsklocka

Övrigt. Ängsklocka är Dalarnas landskapsblomma.

Etymologi. Artnamnet patula betyder öppen, vid och syftar på den för blåklockor (Campanula) ovanligt öppna blomkronan.

Familj: Campanulaceae
Släkte: Campanula

Norden
Norra halvklotet
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/campa/camppat.html
Senaste uppdatering: 3 oktober 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg