Skogsklocka

Campanula cervicaria L.

Stavklokke Hvas Klokke Hirvenkello Borstige Glockenblume

Skogsklocka Beskrivning. Skogsklocka är en tvåårig, styvhårig ört med styvt upprätt stjälk och ljusblå blommor som sitter samlade i huvuden. Stjälken är ogrenad och vasst kantig med strödda, lansettlika blad. Det toppställda blomhuvudet är vanligen mångblommigt medan de nedre, som sitter i bladvecken, vanligen är fåblommiga. Skogsklocka Skogsklocka blommar i juli-augusti, blommorna är nästan oskaftade, en till två centimeter långa, och har ett utskjutande stift. Fruktkapseln är nedåtböjd.
Skogsklocka är, tillsammans med toppklocka (C. glomerata), den enda av blåklockorna (Campanula) som har blommorna samlade i huvuden. De är annars inte särskilt lika, eftersom toppklocka vanligen är betydligt mindre och har större mörkt violetta blommor.

Skogsklocka Utbredning. Skogsklocka förekommer sällsynt i Syd- och Mellansverige, och saknas helt i en del landskap. Den växer i skogsbryn, vägkanter eller gläntor i skogen. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Skogsklocka Etymologi. Artnamnet cervicaria kommer av latinets cervix (hals). Enligt Nyman (1868) kallades arten Cervicaria major tenuifolia under 1500-talet och Linné, som senare namngav arten, "bibehöll benämningen Cervicaria som artnamn, derigenom påminnande om bladens fordna användande i halssjukdomar".

Familj: Campanulaceae
Släkte: Campanula

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/campanula/campa/campcer.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg