Callitriche L.

Lånkar

Beskrivning. Små, späda, ett- eller fleråriga, vattenlevande eller ibland landlevande örter. Blad korsvis motsatta, smalt jämnbreda eller spatelformade, med hel kant. Övre blad ofta samlade i rosett vid vattenytan. Nedsänkta blad ofta smala, ibland klolikt urnupna i spetsen. Blommor oansenliga, enkönade, oskaftade i bladvecken. Sambyggare (monoika), med han- och honblommor på samma planta. Hylle saknas. Hanblommor med en ståndare som öppnar sig med längsgående springor. Honblommor med en pistill, stift två, framåtriktade eller bakåtböjda. Frukt en fyrdelad klyvfrukt, med plattade, enfröiga delfrukter, ibland med mer eller mindre välutvecklad vingkant. Frön med oljig frövita.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. För säker bestämning är det oftast nödvändigt att ha exemplar med frukter. Undervattensformer är vanligen sterila och kan vara svåra att identifiera. Landformer är mer kompakta och kan ytligt likna arten rödlånke (Lythrum portula), som dock ofta är rödaktig och har tjockare och mörkare blad, samt små sextaliga tvåkönade blommor. Den hör, trots sitt namn, inte till släktet lånkar utan till släktet fackelblomster (Lythrum) från familjen fackelblomsväxter (Lythraceae).

Etymologi. Namnet Callitriche kommer av grekiskans kalos (vacker) och thrix (hår), vilket syftar på växternas skirhet.

Släktet har knappt 20 arter, varav sex finns i Sverige. En vanlig art är sommarlånke (C. cophocarpa).

Familj: Callitrichaceae

Arter:
dikeslånke (C. stagnalis)
höstlånke (C. hermaphroditica)
klolånke (C. hamulata)
plattlånke (C. platycarpa)
smålånke (C. palustris)
sommarlånke (C. cophocarpa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/callitricha/calli/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg