Bestämningsnyckel

Callitriche L. - Lånkar

1. Frukter utan vingkant eller kantlist.
---sommarlånke (C. cophocarpa)
1. Frukt med kantlist eller vingkant åtminstone i övre delen.
---2

2. Frukt med smal kantlist endast i övre delen.
---smålånke (C. palustris)
2. Frukt med vingkant i hela sin längd.
---3

3. Alla blad nedsänkta, mörkgröna, korta, genomskinliga.
---höstlånke (C. hermaphroditica)
3. En del blad ofta samlade i rosett i vattenytan. Undervattensblad ljusgröna, långa och smala.
---4

4. Stift nedböjda, tryckta mot fruktens sidor. Undervattensblad med klolik vidgad spets.
---klolånke (C. hamulata)
4. Stift upprätta eller utstående. Undervattensblad ej vidgade i spetsen men ofta urnupna.
---4

5. Frukt med bred vingkant.
---dikeslånke (C. stagnalis)
5. Frukt med smal vingkant.
---plattlånke (C. platycarpa)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/callitricha/calli/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg