Plattlånke

Callitriche platycarpa Kütz.

Mørkvasshår Fladfrugtet Vandstjerne Pallevesitähti Various-leaved Water-starwort

Beskrivning. Plattlånke är en späd ettårig ört som har stjälkar med flytbladsrosett om den växer i vatten, landformer har nedliggade stjälkar. Flytbladen är vanligen omkring tio, spatelformade med tre till fem nerver. Undervattensbladen liknar flytbladen eller är smalare med något urnupen spets. Landformer har kortare och smalare blad än vattenformer. Arten blommar från juni till september, blommorna är oansenliga och sitter i bladvecken med han- och honblommor på samma skott. Frukten är nästan cirkelrund, ljusbrun med smal hinnkant runt om. Märkena är upprätta och faller av tidigt.
Plattlånke är mycket lik sommarlånke (C. cophocarpa), som skiljs genom sina mörkbruna frukter utan hinnkanter. De två arterna korsar sig och bildar en stor och frodig hybrid som inte sätter frukt och som kallas hybridlånke (C. x vigens K. Martinsson). Arten dikeslånke (C. stagnalis) har frukter med bred hinnkant.

Utbredning. Plattlånke är ganska vanlig i Skåne och Blekinge men förekommer sällsynt även i Halland och Småland. Den växer i diken och mindre vattensamlingar, ibland på fuktig jord. Första fynduppgift publicerades 1985 då Karin Martinsson redovisade flera fynd från Skåne och Blekinge i uppsatsen Problem kring Callitriche platycarpa, plattlånke (Svensk Botanisk Tidskrift 79: 165-174).

Etymologi. Artnamnet platycarpa betyder 'med platta frukter' och kommer av grekiskans platys (platt) och karpon (frukt).

Familj: Callitrichaceae
Släkte: Callitriche

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/callitricha/calli/callpla.html
Senaste uppdatering: 14 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg