Höstlånke

Callitriche hermaphroditica L.

Vetenskapliga synonym: C. autumnalis L.
Svenska synonym: höstlonke

Haustvasshår Høst-Vandstjerne Uposvesitähti Haustbrúða Autumnal Water-starwort Herbst-Wasserstern

Höstlånke Beskrivning. Höstlånke är en småväxt, späd, flerårig ört som växer helt nedsänkt i vatten. Jordstammen är tunn och ljusbrun. Stjälkarna är smala, de saknar flytande bladrosett och kan bli flera decimeter långa. Bladen sitter tätt och är mörkgröna, smalt lansettlika med något urnupen spets och har sin största bredd vid basen. Höstlånke Höstlånke blommar under sensommaren, blommorna är enkönade och han- och honblommor sitter tillsammans i bladvecken. Frukterna är plattade och har en bred hinnkant runt hela kanten.
Höstlånke liknar en liten späd vattenpest (Elodea), men dessa har kransställda, mer eller mindre Höstlånke spetsiga blad. Höstlånke skiljer sig från de övriga arterna i släktet lånkar (Callitriche) genom att sakna rosett av flytblad, samt genom att frukterna har en bred hinnkant runt om hela kanten.

Höstlånke

Utbredning. Höstlånke är mer eller mindre allmän från Skåne till Torne Lappmark. Den är vanligast på mjukbottnar på grunt vatten i havsvikar i Östersjön och Mälaren, men förekommer mer sällan även i dammar, åar och andra sötvatten. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hermaphroditica kommer av latinets hermaphroditus (tvåkönad), vilket syftar på att han- och honblommor sitter tillsammans.

Familj: Callitrichaceae
Släkte: Callitriche

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/callitricha/calli/callher.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg