Klolånke

Callitriche hamulata Kütz. ex W. D. J. Koch

Vetenskapliga synonym: C. bicuspidata Neuman, C. intermedia auct.

Klovasshår Smalbladet Vandstjerne Lapinvesitähti Síkjabrúða Intermediate Water-starwort

Beskrivning. Klolånke är en späd ettårig ört som vanligen lever nedsänkt i vatten. Stjälkarna blir omkring en halv meter långa och har vanligen en flytbladsrosett av tio till femton blad. Flytbladen är trenerviga och smalt elliptiska, medan undervattensbladen är långa och smala med djupt urnupen spets som har klolikt böjda uddspetsar. På landlevande exemplar är bladen smalt elliptiska. Arten blommar från juni till september med oansenliga blommor som sitter i bladvecken. Klolånke har, till skillnad från andra arter i släktet, bara en honblomma vid varje nod vilket gör att frukterna sitter enstaka på stjälken. Frukterna är cirkelrunda, mörka med smala hinnkanter, och har kvarsittande märken som är nedböjda längs fruktens sidor. Landformer kan ibland ha något skaftade frukter.
Klolånke känns igen på undervattensbladens klolikt vidgade spetsar med en djup urnupning, samt de smalt vingkantade frukterna med kvarsittande nedböjda märken.

Utbredning. Klolånke är mindre vanlig men har en vid utbredning från Skåne till Torne Lappmark. Den växer oftast i näringsfattiga rinnande vatten. Första fynduppgift är från Köping, Västmanland och publicerades 1844 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hamulata kommer av latinets hamulatus (krokförsedd) och betyder 'med små krokar', vilket syftar på bladspetsens utseende.

Familj: Callitrichaceae
Släkte: Callitriche

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/callitricha/calli/callham.html
Senaste uppdatering: 28 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg