Sommarlånke

Callitriche cophocarpa Sendtn.

Vetenskapliga synonym: C. polymorpha Lönnr.

Sprikjevasshår Roset-Vandstjerne Isovesitähti Vielgestaltiger Wasserstern

Sommarlånke Beskrivning. Sommarlånke är en av de arter i släktet vars vattenlevande former alltid har en rosett av flytblad. Stjälken kan bli ett par decimeter lång och flytbladsrosetten har vanligen 14-18 blad. Bladen är spatellika och jämnt avsmalnande mot basen, undervattensbladen är ofta smalare än flytbladen och har urnupna spetsar. Den blommar från juni till september och har han- och honblommor på olika skott. Frukterna är mörkbruna och har inga vingkanter.
Sommarlånke Sommarlånke förväxlas lätt med flera andra arter ur släktet lånkar (Callitriche), men är den enda arten som helt saknar vingkant på frukterna. Den kan korsa sig med plattlånke (C. platycarpa), hybriden som kallas hybridlånke (C. x vigens) är större och kraftigare och sätter inte frukt.

Sommarlånke

Utbredning. Sommarlånke är vanlig i större delen av landet. Den växer i alla typer av grunda sötvatten, som åar, dammar och diken. Första fynduppgift publicerades år 1854 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cophocarpa betyder 'med trubbiga frukter' och kommer av grekiskans copho- (trubbig) och karpos (frukt).

Familj: Callitrichaceae
Släkte: Callitriche

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/callitricha/calli/callcop.html
Senaste uppdatering: 14 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg