Thlaspi L.

Skärvfrön

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt. Blad hela, stjälkblad mer eller mindre stjälkomfattande, gröna till grågröna. Kronblad vita. Ståndare utan bihang. Fruktskidor utdraget till rundat hjärtformade, starkt plattade, med vingkant och mer eller mindre djupt urnupen spets, skiljevägg vinkelrät mot plattsidorna, mångfröiga.
Kromosomtal: 2n=14 (backskärvfrö, penningört), 2n=c. 70 (vårskärvfrö).

Etymologi. Släktnamnet Thlaspi kommer av grekiskans thlao (krossa, smula). Namnet användes om en korsblommig växt (Brassicaceae) redan av Hippokrates, 400 f. Kr.

Släktet har omkring 60 arter, varav tre förekommer i Sverige. Arten penningört (T. arvense) har ganska stora rundade frukter med bred vingkant, medan de båda andra arterna, backskärvfrö (T. caerulescens) och vårskärvfrö (T. perfoliatum), har mindre och omvänt hjärtformade fruktskidor.
En fjärde art, hornskärvfrö (T. ceratocarpum), är en tillfällig inkomling.

Familj: Brassicaeae

Arter:
backskärvfrö (T. caerulescens)
penningört (T. arvense)
vårskärvfrö (T. perfoliatum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/thlas/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg