Bestämningsnyckel

Thlaspi L. - Skärvfrön

1. Fruktskida över en centimeter lång, rundad, med bred vingkant runt om.
---penningört (T. arvense)
1. Fruktskida upp till en centimeter lång, omvänt hjärtformad, smalare mot skaftet, vingkant bredast upptill.
---2

2. Två- till flerårig ört. Fruktskidor smalt hjärtlika, nästan dubbelt så långa som breda.
---backskärvfrö (T. caerulescens)
2. Ettårig ört. Fruktskidor ungefär lika långa som breda.
---vårskärvfrö (T. perfoliatum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/thlas/nyckel.html
Senaste uppdatering: 17 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg