Sandkrassing

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

Vetenskapliga synonym: Iberis nudicaulis L.
Svenska synonym: sandkrasse

Sandkarse Flipkrave Shepherd's Cress Bauernsenf

Sandkrassing Beskrivning. Sandkrassing är en ettårig, lågväxt ört med parbladiga rosettblad och vita blommor. Stjälkarna är omkring en decimeter höga, vanligen ogrenade och bladlösa. De basala rosettbladen är parflikiga med få och trubbiga flikar. Sandkrassing blommar i maj-juni med vita blommor. Kronbladen är olikstora, de två yttre är ungefär dubbelt så långa som inre. Fruktskaften är utåtriktade och fruktskidorna är plattat hjärtformiga med smal vingkant upptill, skiljeväggen är vinkelrät mot plattsidorna.
Sandkrassing Sandkrassing kan förväxlas med stenkrassing (Hornungia petraea) som också den är en liten korsblommig växt (Brassicaceae) med vita blommor och parflikiga blad. Stenkrassing skiljs genom parflikiga stjälkblad, likstora kronblad och båtformade fruktskidor utan vingkant.

Sandkrassing

Utbredning. Sandkrassing är ganska vanlig i sydvästra Sverige. Den växer vanligen på torr, sandig eller stenig mark, till exempel i vägkanter och på gräshedar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nudicaulis kommer av latinets nudus (naken) och caulis (stjälk), namnet syftar på den bladlösa stjälken.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Teesdalia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En liten obetydelig twåårig wäxt som fins något på Öland, allmännare i Skåne på flygsanden äfwen som på grusbackar. Hushållsnytta känner man icke deraf."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/teesd/teesnud.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg