Sylört

Subularia aquatica L.

Sylblad Sylblad Äimäruoho Alurt Awlwort Pfriemenkresse

Sylört Beskrivning. Sylört är en mycket liten, ettårig, kal ört. Stjälken är bladlös och blir vanligen bara omkring fem centimeter. Bladen sitter samlade i basal rosett och är långsmala, sylformade och upp till tre centimeter långa. Sylört blommar i juli-augusti med mycket små blommor som sitter i glesa fåblommiga klasar. Kronbladen är små och vita, plantor som blommar under vatten saknar vanligen kronblad. Fruktskidan är oval, något plattad, och har en skiljevägg som är parallell med plattsidorna.
Sylört kan endast förväxlas med strandpryl (Plantago uniflora), men den senare skiljs vegetativt genom tjockare blad.

Utbredning. Sylört förekommer sparsamt i hela landet, men saknas på Öland och Gotland. Den växer på tidvis översvämmade stränder vid näringsfattiga sjöar och dammar på upp till två meters djup, ofta tillsammans med arter som strandranunkel (Ranunculus reptans) och strandpryl (Plantago uniflora). Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius 1732 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Sylört ingår i den systematiskt heterogena samling av vattenväxter med liten bladrosett som lever på sjöbottnar. Dessa brukar med ett gemensamt namn kallas 'isoetider', efter släktet braxengräs (Isoëtes). Andra isoetider, förutom sylört och de båda arterna av braxengräs, är notblomster (Lobelia dortmanna) och strandpryl (Plantago uniflora).

Etymologi. Artnamnet aquatica kommer av latinets aqua (vatten) och syftar på växtplatsen. Det svenska namnet sylört syftar på de sylformade bladen.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Subularia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/subul/subuaqu.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg