Sisymbrium L.

Hamnsenaper

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt eller nedliggande, kal eller med ogrenade hår. Blad parflikiga eller sällan hela. Blommor i kvast eller enstaka i bladvecken, sällan med stödblad. Kronblad hela, gula eller sällan vita. Fruktskidor långa, nästan trinda, en- till trenerviga, sällan korta och sylformiga, stift tydligt. Frön i en rad i varje rum.
Kromosomtal: 2n=14 (borstsenap, hamnsenap, orientsenap, volgasenap, vägsenap), 2n=28 (styvsenap), 2n=42 (kalkkrassing, vallsenap).

Etymologi. Släktnamnet Sisymbrium kommer av grekiskans sisymbrion som var namn på en välluktande växt, troligen någon art ur släktet harmyntor (Satureja) eller myntor (Mentha).

Släktet har omkring 80 arter. I Sverige finns åtta bofasta arter, vanligast är vägsenap (S. officinale) och hamnsenap (S. altissimum). Ytterligare sex arter har påträffats mer eller mindre tillfälligt.

Familj: Brassicaceae

Arter:
borstsenap (S. loeselii)
hamnsenap (S. altissimum)
kalkkrassing (S. supinum)
orientsenap (S. orientale)
styvsenap (S. strictissimum)
vallsenap (S. irio)
volgasenap (S. volgense)
vägsenap (S. officinale)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sisym/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg