Volgasenap

Sisymbrium volgense M. Bieb. ex E. Fourn.

Svenska synonym: wolgasenap

Volgasennep Volga-Vejsennep Volganpernaruoho Russian Mustard

Beskrivning. Volgasenap är en flerårig ört med jordstam, och den blir ibland beståndsbildande. Stjälken är upprätt, kal, blågrön och blir upp till åtta decimeter hög. Bladen är tjocka och har en stor elliptisk ändflik och ett par enstaka breda flikar vid basen, bladkanten är tandad med broskartade tänder. Volgasenap blommar i juli-augusti, blomställningen är rikblommig och blommorna ganska stora med klargula kronblad som är tydligt längre än fodret. Fruktskidorna är långsmala, upp till fem centimeter långa och en millimeter breda, de sitter upprätta på ganska grova skaft som dock är smalare än skidan. Fruktens skiljevägg är tunn och genomskinlig. Stiftet är knappt en millimeter långt.
Volgasenap skiljer sig från nästan alla andra arter i släktet genom att vara flerårig och beståndsbildande. Den likaså fleråriga arten styvsenap (S. strictissimum) är högre och har enkla lansettlika blad utan basflikar.

Utbredning. Volgasenap är sällsynt och påträffas vanligen tillfälligt. Den växer i hamnar, på bangårdar och annan kulturmark. Arten härstammar från sydöstra Ryssland. Första fynduppgift är från Småland och publicerades 1914 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet volgense är en latinisering av namnet på floden Volga och betyder 'från Volga'.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Sisymbrium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/brassica/sisym/sisyvol.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg